Objektorienteret programmering med C#

Gratis online undervisning med Michell Cronberg i marts/april 2020

I denne COVID-19 krise hvor elever på uddannelsesinstitutioner studerer hjemmefra det vigtigt, at skolerne har lidt ekstra materiale de kan benytte. Efter at have talt undervisere på både gymnasie-, erhvervsskole- og universitetsniveau har jeg valgt at bruge lidt tid på online undervisning i objektorienteret programmering. Det er som udgangspunkt rettet mod studerende, men alle med en interesse i programmering kan deltage uden tilmelding eller betaling af nogen art.

Episoder

Forløbet er nu igang og du kan være med i det tempo du ønsker. Følgende videoer er uploaded:

30. marts 2020
Introduktion til forløbet samt frigivelse af ekstra video omkring installation af runtime, udviklingsmiljø med videre. Du kan finde noter her.
31. marts 2020
Modul om OOP design, brug af klasser, oprettelse af instanser og samt OOP principper. Du kan finde noter her.
1. april 2020
Modul om klasser, felter og konstruktører. Du kan finde noter her.
2. april 2020
Modul om indkapsling med metoder og egenskaber. Du kan finde noter her.
3. april 2020
Modul om brug af metoder i klasser. Du kan finde noter her.
6. april 2020
Modul om brug af delegates og hændelser. Du kan finde noter her.
Arv
7. april 2020
Modul om nedarvning. Du kan finde noter her.
8. april 2020
Sidste modul foreløbig som handler om polymorfi. Du kan finde noter her.

Om forløbet

Forløbet starter online mandag d. 30. marts (altså starten på uge 3 i hjemsendelsesperioden), og vil bestå en eller flere daglige videoer på omkring 30 minutter med tilhørende opgaver, og jeg forventer at en studerende vil kunne bruge 1 times tid om dagen til at mere fortrolig med objektorienteret programmering. Forløbet vil som udgangspunkt være afsluttet inden påske.

Der tages udgangspunkt i det typestærke programmeringssprog C#, og det forventes at de studerende har erfaring med programmering, men ikke nødvendigvis med C#. Nogle uddannelsesinstitutioner benytter andre sprog men studerende med kendskab sprog som eksempelvis C, Java, COBOL, Visual Basic eller lignende vil også kunne få udbytte af forløbet. For at løse opgaver og få lidt kode i fingrene skal der installeres en runtime (.NET Core) og et udviklingsmiljø (Visual Studio Code). Begge er gratis, og der kan udvikles på en Windows, Mac eller Linux-platform. Information om installation vil kunne ses i den første online video.

Materiale

Undervisningen vil være baseret på daglige videoer, samt tilhørende ressourcer og opgaver. Videoer og andre ressourcer vil blive lagt på YouTube på hverdage inden kl. 9. Materialet vil som udgangspunkt være tilgængeligt frem til sommerferien. Som et ekstra supplement til forløbet har jeg frigivet min gamle bog Bogen om C# i et online format. Den var ellers gået på pension fordi den er piv-gammel og fordi en ny bog er på vej, men nu er den online igen til fri afbenyttelse indtil sommerferien. Der burde den nye være klar.

YouTube er ikke valgt af kommercielle årsager men fordi det er nemmeste for mig og typisk tilgængeligt for alle. Skulle der mod forventning blive generet indtægter vil de gå ubeskåret til velgørende formål. Projektet her handler udelukkende om at give uddannelsesinstitutioner en hjælpende hånd i en svær tid.

Undervisere er velkomne til at kontakte mig (se nedenfor) hvis de ønsker yderligere information om undervisningsforløbet.

Indhold

Forløbet vil bestå af moduler med emner som introduktion til .NET og opsætning af udviklingsmiljø, klasser og strukturer, hukommelsesteori, felter, metoder, egenskaber (indkapsling), nedarvning, polymorfi og hændelser (delegates/funktionspointere). Der er også efterspurgt mere avancerede moduler omkring asynkron programmering, arkitektur, expression trees og dynamiske typer, men nu må vi se hvor lang tid krisen varer. Med lidt held så bliver de emner dækket på skolerne ;)

Om mig

Michell Jeg er instruktør og underviser i forskellige programmeringssprog - herunder C#, JavaScript og TypeScript. Jeg er primært tilknyttet Teknologisk Institut som instruktør, men arbejder ligeledes som konsulent. Jeg har gennem tiderne udgivet flere bøger om programmering, og har en ny bog om C# 8 undervejs. Den burde være klar lige efter sommerferien 2020. Hvis du vil vide lidt mere om mig har SAMDATA i 2009 skrevet en artikel om mig i SAMDATA magasinet - den kan findes her (på side 18). Jeg kan kontaktes på michell@cronberg.dk hvis du har spørgsmål eller kommentarer.